Yrkesföreningen
Församlingspedagoger i Svenska kyrkan
 
HEM

Välkomna till yrkesföreningen församlingspedagoger i Svenska kyrkan. 
Vårt fokus är dialog kring och främjande av församlingspedagogik.
 
Församlingspedagogik innebär bland annat att förmedla teologi på ett sådant sätt så att det blir relevant i människors liv, det handlar om mötet mellan människor, delande, växande, församlingsstrategier och helhetssyn på lärande, tro, tradition och liv, folkbildning och engagemang. Välkomna att vara med!

Medlemskap/Stödmedlemskap 2014   
Att bli medlem/stödmedlem är gratis och enkelt. Man måste uppdatera sitt medlemskap varje år för att fortsätta vara medlem. Klicka på fliken "Medlemskap" i huvudmenyn för att läsa mera och även anmäla dig som medlem/stödmedlem. 


Årsmöteshandlingar 2014   
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Proposition 1 Förtydligande av medlemskap
Proposition 2 Registrering hos skatteverket
Proposition 3 Stadgeändring
Årsredovisning 
BudgetförslagYrkesföreningen i samarbete med fackförbunden:

   och