Yrkesföreningen
Församlingspedagoger i Svenska kyrkan
 
HEM

Välkomna till yrkesföreningen församlingspedagoger i Svenska kyrkan. 
Vårt fokus är dialog kring och främjande av församlingspedagogik.
 
Församlingspedagogik innebär bland annat att förmedla teologi på ett sådant sätt så att det blir relevant i människors liv, det handlar om mötet mellan människor, delande, växande, församlingsstrategier och helhetssyn på lärande, tro, tradition och liv, folkbildning och engagemang. Välkomna att vara med!

Medlemskap/Stödmedlemskap 2014   
Att bli medlem/stödmedlem är gratis och enkelt. Man måste uppdatera sitt medlemskap varje år för att fortsätta vara medlem. Klicka på fliken "Medlemskap" i huvudmenyn för att läsa mera och även anmäla dig som medlem/stödmedlem.

Ni har väl inte missat förändringarna i medlemsskapet.
Under 2015 införs en medlemsavgift för fullvärdiga medlemar på 100kr. Stödmedlemsskapet kommer även i fortsättningen vara gratis men vi ser gärna en gåva på 100 kr. 


Vill ni lämna en gåva till föreningen.
Plusgiro 13 32 67-5Årsmöteshandlingar 2015
Årsmöteshandlingar
KallelseYrkesföreningen i samarbete med fackförbunden:

   och